Naš tým

Jestliže já nejsem pro sebe, kdo je pro mě? A když jsem jenom pro sebe, co jsem? A jestliže ne nyní, pak kdy?

-

Rabín Hilel

Nezávislí konzultanti

Stephanie Krueger

(MSI/MA/PhD)

Sasha Skenderija

(Mgr./Dr.)

Řekli o nás

"Moje spolupráce se Stephanie a Sashou sahá až do poloviny roku 2014, kdy jsme společně v Národní technické knihovně připravili a zahájili pilotní ročník kurzu Scientific Writing. Původně se jednalo o workshop odborného psaní v angličtině (jedna z Achillových pat graduálního a postgraduálního vzdělávání v ČR) určený pro doktorandy a post doktorandy z ČVUT. Byl jsem nadšený jejich pracovním nasazením, uživatelsky orientovaným přístupem a nevyčerpatelnými zásobami optimismu, jež jsou stále zcela ojedinělé v mé sociální bublině. Náš původní kurz následně získal akreditaci a rozšířil se o účastníky z několika dalších pražských univerzit a vědecko-výzkumných ústavů. Kromě nepopiratelného vzdělávacího významu se kurz navíc stal jedinečným místem pro setkávání a výměnu zkušeností mezi doktorandy a post doktorandy z různých studijních oborů ve vysoce roztříštěné organizační struktuře naší univerzity a vysokoškolského vzdělávání vůbec.

Naše spolupráce se poté zintenzivnila a prohloubila založením výzkumné skupiny Open Mechanics. Stephanie při tom sehrála zejména významnou a mnohostrannou roli, počínaje editováním rukopisů našich výzkumných článků a přípravou na konferenční prezentace, přes jazykové a formální ladění naších grantových přihlášek a vytvoření šablon na pohovory se zahraničními a domácími kandidáty na pozice nových výzkumných pracovníků, až po pomoc s tvorbou webových stránek a interního organizačního řádu skupiny. Služby Stephanie a Sashy byly rozhodně dostačující náhradou za zatím chybějící podporu karierního rozvoje v mé instituci. Jsem jim obzvlášť vděčen za to, jak přistupují a pomáhají mým mladším kolegům - pro jejich budoucí kariéry je to investice, jejíž hodnotu lze jen stěží plně docenit."
"Měl jsem to štěstí, že jsem spolupracoval se Stephanie na realizaci řady vzdělávacích a terénních projektů. Nejpozoruhodnější byl grant, který jsme spolu realizovali v jižní Asii (Indie, Nepál a Srí Lanka), kde jsme pomáhali knihovnám a univerzitám s přechodem na digitální informační zdroje. Stephanie je skvělý komunikátor, vynikající manažerka a někdo, s kým je sranda pracovat. V pěti regionálních centrech (Novém Dillí, Paňdžábu, Madrasu, Kalkatě a v Bombaji) jsme tenkrát za necelé dva týdny úspěšně vycvičili nejméně 200 knihovníků, výzkumníků a pedagogů."
"V roce 2001 jsem přišla s nápadem spustit webový portál určený pro právníky a odboráře po celém světě, který by nabízel vybrané odborné články a archiv jejich anotací. V té době jsem byla ještě internetovým nováčkem a neuměla jsem pořádně ani vyhláskovat „www.“ Ředitelka Právnické knihovny na Cornellu mi tenkrát doporučila Sashu, aby se ke mně přidal a pomohl mi s projektem. Na naší první schůzce Sasha okamžitě pochopil můj úmysl, uviděl potenciál a úskalí projektu a přivedl mě k tomu, abych se soustředila jak na informační architekturu a vyhledatelnost obsahu, tak na udržitelnost a ovladatelnost budoucí databáze a stránek. Také mě povzbudil k domyšlení formátu anotací článků tak, aby byly mnohem hlouběji předmětově strukturované a obohacené odkazy. Sasha poté navrhl databázi a webové stránky, které pro mne byly snadno ovladatelné a flexibilní, čímž umožnil, aby kategorie a množství dat v průběhu času přibývaly, zatímco design stránek zůstával čistý, přehledný a elegantní. Portál se brzy stal populární v mém oboru a používali jej právníci, zákonodárci, vládní úředníci a odborářští aktivisté ve více než 150 zemích. Původní architektura byla tak robustní a dobře navržená, že jsem byla schopna udržet portál více než 15 let bez jakékoli větší opravy nebo zásadního přepracování ještě dlouho poté, co jsem se přesunula z Cornellu do Kalifornské univerzity v Los Angeles. Připisuji úspěch projektu Sashově předvídavosti, znalostem a talentu."
"Hluboké analytické dovednosti, kterým vládne Stephanie, a její schopnost navigovat komplexními problémy jsou nesrovnatelné. Její klienti vždy zůstanou ohromeni, že taková řešení pocházejí od někoho s tak klidným a zdvořilým chováním charakteristickým pro americký Středozápad. Nenechte se však tím oklamat, Stephanie je jednou z nejchytřejších osob, se kterou se kdy budete mít příležitost potkat."
"Nebyl jsem úplně nadšený z počátečního fungování knihovny jako knihovnického prostředí. Přičítám to faktu, že jsem všechnu energii věnoval stavbě a následnému přesunu z Klementina. Z únavy jsem věci nechal běžet a dlouho nezasahoval. Když jsem se otřepal, navštívil jsem Sashu Skenderiju v New Yorku a přitáhl ho sem, stejně tak Stephanii Krueger. Oba byli znechuceni americkým akademickým systémem a chtěli pryč. Stephanie šla do nového prostředí, Sasha to tady znal, pracoval v knihovně v 90. letech, než odešel do Států. Tím odstartovalo zemětřesení v knihovnických profesích a rozvoj akademických služeb."
"Se Stephanie Krueger je radost pracovat. Má dar přeformulovat i ty nejkomplexnější popisné pasáže na elegantní, dobře plynoucí text při zachování jejich původního významu. Toto je zvláště důležité pokud je práce zamýšlena pro širší veřejnost. Dr. Krueger mluví za budoucí čtenáře, vznáší dotazy jejich jménem a text vždy posouvá k větší srozumitelnosti; je dovednou stavitelkou interdisciplinárních mostů napříč jakoukoli tematikou. Velmi nám pomohla při publikování našich pokusů o rozšíření obvyklého metodického rámce našeho výzkumu."

Klíčoví spolupracovníci

Alan Leonard

(BA) Ithaca, NY

Editor anglických textů a překladů, specialista pro klasickou řeckou a latinskou literaturu a jazyk, odborník v oblasti zemědělství a agropodnikání.

Brent Rees

(BS/ING) Boston, MA

Chemik, hydroponický zahradník, projektový IT manažer, specialista veřejných zakázek.