Klinika vědecko-výzkumné komunikace v angličtině

Poskytujeme na míru šitá, promyšlená a praktická řešení problémů, které má málokdo vůli a čas řešit.

-

Odborné psaní, publikování a prezentování jsou pouze jedním ze segmentů dnešního komplexního vědecko-výzkumného ekosystému. Fornobia nabízí vysoce odborné, mezinárodně ověřené služby, počínaje péčí o začínající výzkumné pracovníky v oblasti přenositelných dovedností v angličtině, až po pomoc s logistikou a nastavením „modu operandi“ vaší výzkumné skupiny, projektu nebo celé instituce. Nabízíme vám neutrální, vnější náhled a profesionální přístup na světové úrovni, které vám mohou pomoci k dosažení vašich cílů a globální konkurenceschopnosti. Pozice externích konzultantů nám, ve spolupráci s vámi, umožňuje se při hledání optimálních řešení povznést nad vnitřní politiku a institucionální úskalí. S desítkami let zkušeností v práci s akademickými pracovníky po celém světě, jsme schopni poskytnout vám jedinečný a rozsáhlý náhled na složitou krajinu, kterou se dnešní výzkumníci musí umět navigovat.

Služby, které poskytujeme

Nabízíme vám pomoc a poradenství v následujících oblastech:
  • Založení a řízení výzkumných skupin
  • Návrh, editace a globální zviditelnění vědecko-výzkumných prací, portfolií a profilů v angličtině
  • Navigace peer-review procesem (odborné články, abstrakty, výzkumné návrhy, zprávy apod.) v angličtině
  • Demystifikace a zvládnutí formálních úskalí vědeckého publikování a mezinárodních mechanizmů pro hodnocení a umístění v žebříčcích
  • Odborná prezentace v angličtině (konference, panely, pohovory)
  • Podpora akademického kariérního růstu


Ukázky z portfolia

Výzkumná skupina: založení a řízení, zviditelnění

ČVUT: Open Mechanics Group

E-mailová korespondence s kandidáty, organizace doktorandských / postdoktorandských přihlášek a pohovorů, poradenství.

Mezinárodní akce: redakční podpora

IChO 2018 (50. mezinárodní chemická olympiáda) CATALYSER - redakční tým

Denní přehled zpráv pro mladé olympioniky a jejich trenéry.

Informační a kariérní podpora na míru pro doktorandy, postdoktorandy a výzkumníky

ČVUT, VŠCHT, ÚOCHB AV ČR, v. v. i.

Výuka, vytvoření osnov, logistická podpora kurzu (Moodle), individuální konzultace (akademické psaní a prezentování / editace anglicky psaných publikací, podpora kariérního růstu). Viz SELECTED ENGLISH EDITORIAL PROJECTS.

Mezinárodní akce: 100%

16. IFLA ILDS konference, NTK Praha, 2019

Koncepce a tvorba programu konference, webové stránky, logistika (včetně plateb za registrace, organizace soutěže o účastnické granty apod.).

Kreativní web-návrh pro výzkumníky: GALS - digitální elektronická knihovna

Z Právnické fakulty na Cornellu na Právnickou fakultu Kalifornské univerzity

Webová databáze anotovaných abstraktů článků z oblasti mezinárodního pracovního práva, včetně e-bulletinů.