Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si vašeho soukromí a osobní údaje nesdělujeme třetím stranám.

-

Naši nezávislí konzultanti Stephanie Krueger a Sasha Skenderija (registrovaní v České republice, DIČ: CZ7153051224 a CZ684866028) shromažďují osobní informace v rámci aktivit Fornobia Consulting.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto informací (dále jen „GDPR“) v tomto rozsahu: jméno a příjmení, titul, pracoviště, e-mailová adresa a vaše elektronická interakce s námi. Účelem zpracování osobních údajů je správa a fungování Fornobia Consulting. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. B) zákona o DPH je navázání a plnění smluvního vztahu s našimi nezávislými poradci. Osobní údaje nejsou zpracovávány automatizovanými prostředky a nejsou převáděny na jiné subjekty.

Tímto prohlášením vás informujeme o vašich právech vyplývajících z článku 13 GDPR a zaručujeme vám právo na přístup k vašim osobním údajům uloženým u nás, jejich opravu a vymazání z našich záznamů nebo omezení jejich zpracování kdykoli nás o to požádáte na email policy@fornobia.com. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány a uchovávány u nás déle, než existuje projekt Fornobia Consulting.

Pokud se vám z jakéhokoli důvodu nepodaří nás osobně kontaktovat, máte právo vznést stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR emailem na posta@uoou.cz nebo přes jejich web na www.uoou.cz.