Řešení na míru

Budeme u vás na zavolání (jak osobně, tak virtuálně), abychom se našli po ruce, když je vám naše pomoc nejvíce potřebná.

-

Klinika vědecko-výzkumné komunikace v angličtině

Pozice externích konzultantů nám, ve spolupráci s vámi, umožňuje se při hledání optimálních řešení povznést nad vnitřní politiku a institucionální úskalí. S desítkami let zkušeností v práci s akademickými pracovníky po celém světě, jsme schopni poskytnout vám jedinečný a rozsáhlý náhled na složitou krajinu, kterou se dnešní výzkumníci musí umět navigovat.

Nabízíme vám pomoc a poradenství v následujících oblastech:

  • Založení a řízení výzkumných skupin
  • Návrh, editace a globální zviditelnění vědecko-výzkumných pracií, portfolií a profilů v angličtině
  • Navigace peer-review procesem (odborné články, abstrakty, výzkumné návrhy, zprávy apod.) v angličtině
  • Demystifikace a zvládnutí formálních úskalí vědeckého publikování a mezinárodních mechanizmů pro hodnocení a umístění v žebříčcích
  • Odborná prezentace v angličtině (konference, panely, pohovory)
  • Podpora akademického kariérního růstu

Podpora obecně prospěšných organizací a iniciativ

Podporujeme ambiciózní vzdělávací, vědecko-výzkumné, veřejné, neziskové i jiné obecně prospěšné organizace a iniciativy zaměřené na udržitelný rozvoj a budování občanské společnosti.

Služby, které nabízíme:

  • Odborné konzultace a analýzy (akční plány, návody a strategie k dosažení dlouhodobých cílů; fundraisingové přístupy a taktiky)
  • Analytická shrnutí a ad hoc průzkumy trendů a specifických jevů
  • Tvorba obsahu, odborné překlady, korektury a jiné redakční úpravy (též v angličtině, němčině a chorvatštině)
  • IT doporučení a optimalizace internetových stránek pro internetové vyhledávače (SEO)