Izjava o zaštiti osobnih podataka

Naši nezavisni konzultanti Stephanie Krueger i Sasha Skenderija (registrirani u Češkoj, PDV: CZ7153051224 i CZ684866028) prikupljaju osobne podatke u kontekstu aktivnosti Fornobia Consulting.

Vaši osobni podaci obrađuju se u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća EU 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnim kretanjem dotičnih informacija (u daljnjem tekstu „GDPR“) i to u slijedećem opsegu: ime i prezime, titula, radno mjesto, e-mail adresa i vaše elektronske interakcije s nama. Svrha obrade osobnih podataka je administriranje i funkcionalno djelovanje Fonobia Consulting. Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka, prema članku 6 (1) (b) GDPR-a, je sklapanje i izvršenje ugovornog odnosa s našim nezavisnim konzultantima. Osobni podaci se ne obrađuju automatiziranim sredstvima i ne prenose se drugim subjektima.

Ovim vas obavještavamo o vašim pravima koja proizlaze iz članka 13. GDPR-a i garantiraju vam pristup k vašim osobnim podacima pohranjenim kod nas, njihovu korekciju i brisanje iz naše evidincije ili ograničavanje njihove obrade u bilo koje vrijeme. Dovoljno je poslati nam zahtjev na email adresu  policy@fornobia.com. Vaši osobni podaci neće biti obrađivani i pohranjivani dulje nego što postoji projekt Fornobia Consulting. 

Ako nas ne uspijete osobno kontaktirati, imate pravo na prigovor nadzornom tijelu – Uredu za zaštitu osobnih podataka Češke Republike: posta@uoou.cz ili na web stranici www.uoou.cz.